Whois zaštita domena

Potrebno vreme za čitanje - 1:45 minuta

Whois zaštita domena


Sakrivanje podataka o vlasniku domena u whois bazi
Podaci o vlasniku domena u osnovi su javno dostupni

Da li ste znali da se podaci o vlasniku domena nalaze u javno dostupnoj whois bazi? Tako razni prevaranti mogu preuzeti vaše podatke i koristiti ih za spamovanje ili ih čak distribuirati i raznim marketinškim kompanijama, a u najgorem slučaju koristiti Vaš identitet u razne svrhe. Neki ili svi podaci o vlasniku će biti u javno dostupnoj bazi u zavisnosti od pravila registra. Na primer, kod RS domena se nikada ne prikazuju email adresa i telefon, dok se kod svih ostalih domena i ovi podaci prikazuju.


Kako da aktiviram whois zaštitu?

Doplatom za uslugu whois zaštite će svi podaci o vlasniku domena biti potpuno sakriveni od javnosti. Ukoliko želite da dodate whois zaštitu na već registrovan domen, možete poručiti ovaj dodatak domena u svom korisničkom panelu na strani "Moji Domeni" ili nas kontaktirajte za porudžbinu. Ukoliko poručujete novi domen ovu opciju možete izabrati prilikom porudžbine.


Whois zaštita je vezana za "godišnjicu" domena

Whois zaštita je uvek vezana za "godišnjicu" domena i uvek ističe na datum isteka registracije domena. S obzirom da se datum isteka ove usluge uvek mora vezati za aktuelni datum isteka registracije domena, prilikom dodavanja ove usluge na postojeći domen, bez obzira koliko je vremena ostalo do isteka, plaća se puna cena godišnje whois zaštite. Na primer, ako se whois zaštita dodaje samo dva meseca pre isteka plaća se cena za celu godinu, a zaštita važi samo za ta dva meseca do isteka registracije domena. Ako je domen registrovan na više godina i do isteka registracije je ostalo više od jedne godine, cena whois zaštite se množi sa zaokruženim brojem preostalih godina registracije. Na primer, ako je do isteka registracije domena ostalo 15 meseci, plaća se puna cena whois zaštite za dve godine.


Potpuna zaštita identiteta kada se whois zaštita zakupi prilikom prve registracije domena

Treba imati u vidu da dodavanje whois zaštite, na domen koji je već neko vreme postojao bez whois zaštite, možda neće biti potpuno efektivno, jer na internetu postoje razni nezavisni sajtovi koji prikupljaju i u svojim bazama čak i zauvek čuvaju podatke iz whois baze i pored trenutno "zaštićenih" podataka nude i prikaz tih starih podataka i nakon kasnije aktivirane whois zaštite. Zbog toga je jedina potpuna zaštita identiteta da se whois zaštita zakupi prilikom prve registracije domena.


480 dinara/godišnje

Cena usluge je 480 dinara/godišnje za bilo koju vrstu domena.


Kako da proverite šta je vidljivo od podataka o vlasniku domena?

Unesite Vaš naziv domena na stranici: Whois Domaintools te zatim kliknite na WHOIS deo za učitavanje ako je zaštićen sa "CAPTCHA" sistemom i pogledajte koji su podaci javno dostupni.