30 Dana - Garancija za povrat novca

Potrebno vreme za čitanje - 1:15 minuta

30 Dana - Garancija za povrat novca

Reklamacije i povraćaj sredstava
Reklamacije


Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Provajderu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 48 sati od prijema predračuna ili računa.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu.

U slučaju da Korisnik prilikom porudžbine pogrešno unese naziv domena, nakon prijema uplate i obavljene registracije poručenog naziva domena, nije moguće da se novac vrati, uplata prenese na registraciju drugog domena ili da se isti preimenuje ukoliko je domen već registrovan.

Korisnik daje izričitu prethodnu saglasnost i potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora, kada Provajder obavi registraciju poručenog domena kod nadležnog registra.

Odustajanje od kupovine i povraćaj novca nije moguć nakon plaćanja poručenih usluga u sektoru Registracije i transfera domena. Povraćaj novca je moguć samo u sektoru pri kupovini svih hosting paketa i namenskog ili virtualnog servera. Nakon aktivacije poručenih usluga iz sektora izvršavanja usluga na polju Google Maps, Google Street View i Prati.email povraćaj novca takođe nije moguć.

Provajder neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.Povraćaj sredstava


U slučaju da poručene i plaćene usluge iz bilo kog razloga nisu aktivirane, odnosno da Korisnik nije započeo korišćenje usluga, postoje sledeći načini za povraćaj uplaćenih sredstava koji zavise od načina uplate.

U slučaju plaćanja na tekući račun, povraćaj će biti izvršen uplatom sredstava na račun kupca, pri čemu će Provajder prethodno na email adresu Korisnika poslati tačnu proceduru i zatražiti neophodne podatke.

Dodatni troškovi Korisnika (bankarski troškovi, troškovi puta i slično) nisu predmet povraćaja i Korisniku neće biti nadoknađeni.

U slučaju da korisnik nije zadovoljan kvalitetom isporučenih usluga, u svakom momentu 30 dana od kupovine, Korisnik ima mogućnost povrata sredstava za cenu koštanja hosting usluga. Registracija i transfer domena nisu pokriveni sa povraćajem novca. Pri povraćaju novca registrovan ili transferovan domen ostaje u vlasništvu Korisnika do kraja isteka registracije istog.

Opširnije: Korisnički ugovor - Uslovi korišćenja